"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mevzuat

Aşağıda ülkemizde psikiyatristlerin günlük meslek pratiğinde kullandıkları mevzuatı listeleyip, güncel kopyalarını ve pratik tabloları siteye yükledim. Fırsat buldukça ve gözüme çarptıkça değişen yönetmeliklerin son hallerini aşağıdaki listede güncelliyorum.

 1. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik (26.09.2006 Son değişiklik: 29.12.2015) [PDF]
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (31.10.2016 Son değişiklik: 22.09.2017) [Tablo]
 3. Türkiye’deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İçin Çalışma Rehberi
 4. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge  [PDF] (16.02.2011)
 5. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023) [PDF] (2011)
 6. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (Son değişiklik: 30.03.2013) [Psikiyatri Engellilik Oranları]
 7. Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği (07.08.2008) (Son değişiklik: 04.04.2012) [PDF]
 8. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik (25.01.2013 Son değişiklik: 26.04.2016) [PDF]
 9. Vesayet gerektiren haller – Türk Medeni Kanunu 405-408. Maddeler
 10. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (04.08.2003 Son değişiklik: 3.01.2018) [PDF] [Tablo] [Tablo PDF]
 11. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği (30.07.2006 Son değişiklik: 21.10.2010) [PDF]
 12. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Nisan 2017) [PDF]
 13. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (Yürürlüğe girme tarihi: 13.01.1960 Son değişiklik: 12.01.2005)
Call Now ButtonMHRS'den randevu alın